REBOSTERIA SELECTA
(algunes lectures recents, a cura de J. B. i B.)

______________________

Carlos Vitale: Unidad de lugar.
Candaya Poesía. Canet de Mar: 2004.

Unidad de lugar aplega vint anys d’impecable pràctica poètica de qui, tal vegada, és el més gran poeta en llengua castellana instal·lat a Barcelona. Vitale, a més a més de menar una meritòria i impagable tasca de divulgació de la poesia italiana (ja sigui a través de les traduccions o de les múltiples edicions artesanals que ha dut a terme) ha donat als lectors una obra poètica de dimensions mínimes però d’una densitat i profunditat poc comunes, on no és difícil escoltar-hi el tornaveu de Porchia i Fijman.

La present edició permet llegir en la perspectiva del temps els quatre llibres, introbables, que formen el "corpus" vitalià. Un selecte regal per a les ànimes que no es deixen engatusar amb poesia de tot a cent: «desdichada la sed que el agua no sacia».

El volum s’acompanya d’un cedé amb la veu del poeta.


Carlos Vitale: Fuera de casa.
Emboscall editorial. Vic: 2004.

Els lectors de Vitale poden complementar la mirada històrica sobre la seva poesia abans descrita amb aquest volum de poemes més circumstancials, fruits dels viatges del poeta pel Mediterrani o per la Bretanya, territoris dels seus admirats Guillevic, Ungaretti o Seferis.

Una mostra, davant la tomba d’Agamèmnon: «Cuídate de quien te ama».

 Fuente: http://www.barcelonareview.com/46/c_rs.htm